skip to Main Content
0341 36 15 02 info@kiekeboeputten.nl

Kiekeboe: een fijne en veilige plek om te spelen, te leren en te groeien

  • doen en ontdekken, want spelen is leren
  • … in een vertrouwde groep nieuwe ervaringen opdoen en samen plezier maken
  • … waarbij volop aandacht is voor creativiteit en taalontwikkeling
  • … en natuurlijk ook voor de motorische ontwikkeling: lekker bewegen, sporten en buitenspelen

Dagopvang voor 0-4 jaar

Onze groepen hebben ieder een groepsgrootte van maximaal 16 kinderen en vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd. Wij werken met verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden spelen met elkaar samen), waarbinnen wij leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo leren kinderen, in hun eigen tempo, spelenderwijs de wereld ontdekken. Ook de allerkleinsten zijn bij ons verzekerd van de best mogelijke opvang: onze ervaren babyleidsters weten precies welke zorg en aandacht baby’s nodig hebben.

Het dagritme op de dagopvang bestaat uit een afwisseling van speel-, ontwikkelings- en verzorgingsactiviteiten. Elke dag gebeurt dit in dezelfde volgorde. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en het biedt structuur.

Kiekeboe is...

spelen...

Op de groepen, in de speelhal, of lekker naar buiten… Bij Kiekeboe hebben kinderen de keuze uit verschillende materialen en speelmogelijkheden. Zo dagen wij kinderen uit om de wereld om hen heen te ontdekken.

leren...

In de rijke speel- en leeromgeving die Kiekeboe biedt, gaan kinderen op ontdekkingstocht en worden zij uitgedaagd zich verschillende vaardigheden eigen te maken, op taal-, motorisch, sociaal emotioneel en creatief gebied, waardoor zij…

groeien...

…, want kinderen ontwikkelen zich en daar draagt Kiekeboe graag aan bij.

Back To Top