St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Voorschoolse educatie

In het kinderdagverblijf werken we aan voorschoolse educatie. We stimuleren op speelse wijze de sociale, emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden van de kinderen.

Thema's

Gedurende het jaar behandelen we een aantal thema's. Binnen die thema's bieden we activiteiten die de ontwikkeling stimuleren aan. Net als bij al onze andere activiteiten doen we dit vanuit de beleving. Eerst doen en voelen hoe het is, en dan begrijpen. Voor elk thema hebben we zelf een themakoffer samengesteld met daarin boeken, liedjes en andere materialen. Elke maand informeren wij de ouders over het thema waarmee we gaan werken. We hopen dat ouders ook thuis hieraan aandacht willen besteden. Op onze website staat alle informatie over het thema.

Inspelen op belevingswereld

We hebben een breed en gevarieerd aanbod aan activiteiten. Voor elk wat wils. Zo kunnen onze ervaren leidsters goed inspelen op de belevingswereld van de kinderen. We werken regelmatig in kleine groepjes, zodat de kinderen veel individuele aandacht krijgen. Met name voor de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben is dit fijn.

Doe meer met Bas

Sinds enkele jaren maken we gebruik van de VVE-methode 'Doe meer met Bas'. Deze methode ondersteunt en versterkt onze manier van werken. Alle pedagogische medewerksters hebben de Bas-cursus gevolgd en passen met veel enthousiasme de daar geleerde ideeën toe. Bovendien volgen ze regelmatig cursussen om hun deskundigheid nog verder te vergroten.

Kindvolgsysteem

Natuurlijk willen we graag weten hoe het ontwikkelingsproces van de kinderen verloopt. Daarom vullen we elk jaar rond de verjaardag een observatieformulier in. Dit verslag geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Ook schrijven we regelmatig in de mappen van de kinderen. In de opeenvolging van de verschillende stukjes krijgen wij en de ouders een goed beeld van de ontwikkeling. Vanaf 2,5 jaar gebruiken we voor de observaties het VVE-overdrachtsformulier. Als de kinderen vier jaar zijn maken we een afrondingsverslag. Dit alles bij elkaar vormt ons kindvolgsysteem. De school stelt het bijzonder op prijs als zij een kopie van het VVE-overdrachtsformulier mogen hebben. Ouders bepalen natuurlijk zelf of ze daar toestemming voor geven.