St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Vacature

Vacature: Lid Raad van Toezicht

In de avonduren betrokken zijn bij de opvang van uw kind? Dat kan, want stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten zoekt momenteel twee leden voor de Raad van Toezicht. Eén met als primair aandachtsgebied marketing en communicatie en één met aandachtsgebied pedagogiek.

Over ons:

Kiekeboe biedt, in de vorm van dagopvang, peuterschool en buitenschoolse opvang, verantwoorde en professionele opvang, verzorging, begeleiding, ontwikkeling en vrijetijdsbesteding voor kinderen tot en met dertien jaar. Kiekeboe is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Algemene kenmerken/positie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken. Daarbij houdt de Raad van Toezicht het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting in het oog. Hierbij speelt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn een belangrijke rol.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de directeur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. De Raad van Toezicht is pro-actief, bepaalt de eigen agenda en prioriteiten en levert door zijn niveau, kennis, ervaring en contacten een meerwaarde ten opzichte van de directie.

De Raad van Toezicht vergadert, in de regel, maandelijks op de hoofdvestiging van de Kiekeboe in Putten. De leden van de Raad van Toezicht hebben elk een eigen aandachtsgebied. De zittingstermijn is vier jaar, eventueel met een herhaling van een periode van vier jaar.

Wij vragen

Uitgangspunt is de Raad van Toezicht samen te stellen uit gevarieerde deskundigen met een affiniteit met de kinderopvang. U dient te beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijk inzicht en bij voorkeur kennis hebben van het werkveld. U moet het juiste evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en als klankbord kunnen fungeren van het Bestuur. Integriteit en het vermogen te werken in teamverband zijn belangrijke eigenschappen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben elk een eigen aandachtsgebied. In het geval van de vacante functies zijn wij op zoek naar één lid met ervaring in marketing en communicatie en één lid met pedagogiek als aandachtsgebied. Kandidaten uit de regio Putten die een breed relatienetwerk hebben en bekend zijn met de lokale politiek hebben de voorkeur.

Vergoeding

De functie van Lid Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Informatie

Algemene informatie over Kiekeboe Putten kunt u vinden op onze website.

Informatie over deze functies kunt u inwinnen bij mevrouw J. Koorneef, voorzitter van de Raad van Toezicht tel: 06 - 513 37 292 of mevrouw drs. R.A Bryson, directeur tel: 0341-361502. Zij vertellen u graag meer.

Sollicitatie

Uw reactie zien wij graag tegemoet. U stuurt uw sollicitatiebrief met CV via e-mail aan: info@kiekeboeputten.nl  onder vermelding van Raad van Toezicht.