St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Kwaliteit

Sinds 2007 hebben wij een kwaliteitssysteem conform de HKZ-normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is het enige erkende keurmerk voor de kinderopvang in Nederland. Met het kwaliteitssysteem kan Kiekeboe aantonen dat de organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen.

Zaken op orde

Het kwaliteitssysteem biedt de zekerheid dat wij intern de zaken goed op orde hebben en voortdurend en systematisch werken aan verbeteringen. Ook worden in het systeem de wettelijke verplichtingen en maatregelen opgenomen. Het kwaliteitssysteem is interactief en nooit af. Jaarlijks wordt het systeem getoetst en waar mogelijk verbeterd.

GGD-rapporten

De kwaliteit van onze opvang voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Jaarlijks bezoekt de GGD onze opvanglocaties om te beoordelen of onze locaties aan de eisen van deze wet voldoen. De rapporten zijn openbaar en kunt u hieronder inzien.