St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Ons Team

Onze pedagogisch medewerkers zijn vakkundig en professioneel. Zij hebben allemaal een pedagogische opleiding en begeleiden de kinderen met aandacht en plezier. Ze werken binnen vaste teams, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar goed leren kennen.

Kwaliteit bieden

Jaarlijks volgen de pedagogisch medewerkers cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. Het bieden van kwaliteit heeft altijd onze aandacht en is ook ons uitgangspunt in de begeleiding van stagiaires.

Vaste teams

Elke groep wordt geleid door een vast team. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan opgenomen in het convenant Verantwoorde Kinderopvang. Dit is opgesteld door de branchevereniging kinderopvang en BOinK (de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang).

Bereikbaar

Via ons centraal kantoor kunt u vragen of één van de pedagogische medewerkers contact met u opneemt.

Telefoon: 0341 36 15 02
E-mail: info@kiekeboeputten.nl