St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Pedagogisch beleid

Ons uitgangspunt:

"Ieder kind is uniek, heeft een uniek karakter en het recht om te zijn wie hij/zij is"

Onze visie op opvoeden

In een een sfeer van veiligheid en vertrouwen spelen wij in op de behoeftes en de mogelijkheden van een kind. Wij stellen elke keer opnieuw vast wat een kind zelf kan en waar het een steuntje in de rug nodig heeft en gestimuleerd moet worden. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit. Wij sturen, maar stippelen de weg niet voor ze uit.

Onze visie op kinderopvang

Verantwoorde kinderopvang draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Bij het ontwikkelen zijn we uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen:

  • gevoel van emotionele veiligheid bieden;
  • gelegenheid bieden tot persoonlijke ontwikkeling;
  • gelegenheid bieden tot sociale ontwikkeling;
  • kinderen de kans geven om zich normen en waarden, de 'cultuur' van een samenleving, eigen te maken.

De pedagogische doelen hebben een bepaalde volgorde, omdat er een ontwikkeling in zit. Een kind moet zich eerst veilig voelen voor het zich op andere gebieden kan ontwikkelen. Meer informatie over ons pedagogisch beleid, kunt u hier downloaden.