St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Partners in opvoeden

Ouders en Kinderopvang Kiekeboe werken nauw samen aan de opvoeding van kinderen. Die samenwerking vraagt om optimale communicatie. Hiervoor hebben we verschillende vormen van overdracht en overleg ontwikkeld.

Overdracht

Wanneer uw kind wordt gebracht of opgehaald, is er natuurlijk altijd tijd voor kort overleg met de groepsleiding. Het is voor ons bijvoorbeeld handig om te weten als uw kind slechts geslapen heeft of zich niet helemaal lekker voelt. Bij het ophalen willen we u graag vertellen hoe het gegaan is. Misschien heeft uw kind wel iets nieuws ontdekt of geleerd.

Dagschema

Elke groep heeft een dagschemaformulier, waarop van elk kind bijzonderheden van die dag worden bijgehouden. Wanneer het heel druk is en u heeft niet de gelegenheid om te wachten, kunt u op het dagschema de bijzonderheden over uw kind lezen.

Kindmap

Elk kind heeft op de groep ook een eigen kindmap. Hierin worden belangrijke gegevens: medicijngebruik, slaap- en verzorgingsgewoonten, voeding, etc. van het kind genoteerd. Verder zit er een dagboek in, alle observatieverslagen en een selectie zelfgemaakte knutsels. In overleg met de mentor mag de map bekeken worden of zelfs even mee naar huis genomen worden.

Mentor

Elk kind heeft een eigen mentor. Zij volgt het kind door de jaren heen en geldt als aanspreekpunt voor de ouders. Kleine en grote zorgen kunnen met haar worden gedeeld en besproken. Als het nodig is worden hiervoor aanvullende afspraken gemaakt. Minimaal 1 keer per jaar hebben de mentor en de ouders een gesprek van zo’n 20 minuten. Voorafgaand aan deze afspraak observeert de mentor het kind en heeft zij een gesprek met de collega's. De bevindingen over de ontwikkeling van het kind en het handelen van de pedagogisch medewerkers vormen de basis van het gesprek met de ouders.

Ouderavonden

Naast alle persoonlijke gesprekken waarin uw kind de hoofdrol speelt, wordt er tweemaal per jaar een ouderavond gehouden. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Kinderopvang is voor ons altijd in beweging. We nodigen ouders daarom graag uit mee te denken en te praten over verbetering van het aanbod.

Thema-avonden

Minimaal tweemaal per jaar organiseert Kiekeboe een thema-avond voor ouders/verzorgers en de leidsters. De thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: beweegkriebels, jongleren in het verkeer, voeding & tandarts, opvoedstijlen, et cetera.