St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Contracten en tarieven

 

BSO-contracten

Kiekeboe biedt 40 weken per jaar voorschoolse en naschoolse opvang (dit loopt parallel met de lesweken van de basisscholen). In de andere 12 weken biedt Kiekeboe vakantieopvang aan. De vakantieopvangcontracten lopen per kalenderjaar.

Vakantieopvang

Voor de vakantieopvang geldt dat ouders ruime keuze hebben in het afnemen van het aantal opvangweken. Ouders zijn verplicht om ruim voor elke vakantie (minimaal een maand) aan te geven welke week/weken zij opvang wensen. Ouders met een vakantiecontract voor 12 weken hoeven dat niet, aangezien zij alle vakantieweken recht hebben op opvang. Om het voor alle ouders gemakkelijk te maken wordt ongeveer 6 weken voor elke vakantie een intekenlijst op de groepen opgehangen. Hierop kunnen alle ouders aangeven of ze de komende vakantieperiode opvang willen.

Margedagen

Kiekeboe zal op margedagen (extra vrije dagen die scholen zelf mogen inplannen) opvang van 07.15 tot 18.30 verzorgen. Wanneer u opvang nodig heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Verder

Kiekeboe staat open voor maatwerk. Indien ouders iets willen wat buiten de genoemde mogelijkheden ligt, dan kunnen ze dit aan ons kenbaar maken. Na intern overleg vindt er terugkoppeling plaats.

Tarieven

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de overheid meebetaalt aan de kosten van kinderopvang. Bovendien zijn alle werkgevers verplicht (dat gebeurt automatisch) om via de belastingdienst mee te betalen aan de kosten van de kinderopvang. De bruto uurprijs is dus niet de uurprijs die u zelf betaalt. Zelf betaalt u de netto prijs. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen en is veel minder dan de bruto prijs. 

Voor een compleet overzicht met maand- en jaarbedragen ga naar kosten.