St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

3+ Activiteiten

Specifiek aandacht voor peuters bij Kiekeboe

Peuters gaan vanaf hun derde vaak op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden om vriendschappen aan te gaan. Ze ontwikkelen taal en rekenkundige vaardigheden. Krijgen inzicht in begrippen en doen ontdekkingen in de fysieke en sociale wereld. Ze ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, complexere situaties oplossen, langer met iets bezig zijn en zijn meer gericht nieuwsgierig.

3+ Activiteiten

Om er voor te zorgen dat de kinderopvang uitdagend en prikkelend blijft voor peuters bieden we 3+ activiteiten aan. De peuters spelen met leeftijdgenootjes en met spelmateriaal wat is afgestemd op hun behoefte en mogelijkheden. 3+ activiteiten worden in kleine groepen aangeboden. Waardoor de onderlinge interactie van kinderen en de taalvaardigheid extra gestimuleerd wordt. Iedere dag wordt er een 3+ activiteit aangeboden. Dit kan op verschillende momenten van de dag plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens het kringmoment of aan het begin van de middag wanneer de jongste kinderen slapen.

3+ groep

De 3+ groep is gedurende een dag(deel) onder de hoede van een pedagogisch medewerker. Dit groepje heeft een maximale groepsgrootte van zeven kinderen bij een leidster. De dagindeling van de 3+ groep strookt met het Kiekeboe-schema. Aan de 3+ groep worden 3+ activiteit aangeboden. Deze gerichte aandacht en aanbod zorgt er tevens voor dat een kind langzaam naar de basisschool toe groeit en dat daardoor de overstap gemakkelijker wordt.

VVE

Kiekeboe prikkelt, stimuleert en geeft uw kind alle ruimte om zich te ontwikkelen. Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden wij een totaalprogramma aan op de volgende ontwikkelingsgebieden: sociaal, emotioneel, motorisch, taal en rekenen. Deze activiteiten zorgen er tevens voor dat een kind langzaam naar de basisschool toe groeit.

Doe meer met Bas

Stichting Kinderopvang Kiekeboe werkt met de methode: 'Doe meer met Bas'. Onze pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold, hebben een certificaat en volgen regelmatig VVE-bijscholing.

Wilt u hier meer informatie over neem dan contact met ons op.